همایش ها و کارگاه ها

همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه به عنوان مهمترین رویداد پاتولوژی و آزمایشگاهی به طور سالانه برگزار می گردد. در سال جاری نیز بیستمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در محل سالن همایش های بین الم
ادامه
کنگره ارتقا کیفیت به عنوان مهمترین رویداد آزمایشگاهی در کشور به طور سالانه برگزار می گردد. در سال جاری نیز شانزدهمین کنگره ارتقا کیفیت در محل نمایشگاه های بین المللی برج میلاد برگزار گردید و در نمایشگ
ادامه
1 
بالا